Zasady i warunki

1. Kim jesteśmy i co robimy?

Jesteśmy sklepem internetowym sprzedającym elektronikę, artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki i wiele innych towarów. W niniejszym regulaminie poinformujemy Cię o tym, jak działa nasz sklep www.cz.euroelectronics.eu, w jaki sposób zamawiany i opłacany jest towar, czy też gdzie możesz się zwrócić w przypadku reklamacji lub jakichkolwiek niejasności.

1.1. Sprzedającym jest firma Euroelectronics.eu Sp. ogród zoologiczny. Sp. k. z siedzibą w Polsce, o numerze identyfikacyjnym: 369459764, z siedzibą pod adresem Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska (dalej „my”), która poprzez swój sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.cz.euroelectronics .eu „strona internetowa”) sprzedaje i reklamuje swoje towary, które jej klienci będący przedsiębiorcami i konsumentami (dalej „ty”) mogą zamówić za pośrednictwem strony internetowej i zawrzeć umowę kupna-sprzedaży.

1.2. Jeśli nie kupujesz od firmy (nie podajesz numeru NIP w zamówieniu), jesteś w roli konsumenta. W związku z tym prawo czeskie przyznaje Ci pewne specjalne prawa, o których przeczytasz w dalszej części niniejszych warunków.

1.3. Celem niniejszego dokumentu, regulaminu, jest wyjaśnienie Państwu, jakie nasze wzajemne prawa i obowiązki powstają w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej między nami za pośrednictwem strony internetowej oraz poinformowanie o nich. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.

1.4. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są poufne i jako takie będą traktowane. Przetwarzamy również niektóre Twoje dane osobowe. Możesz przeczytać o tym, dlaczego to robimy i jak je chronimy tutaj.

1.5. Możesz skontaktować się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

Euroelectronics.eu Sp. ogród zoologiczny. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Polska
shop@ergooffice.eu
+44 2033183889

2. Konto użytkownika

Możesz utworzyć swoje konto użytkownika na naszej stronie internetowej. Rejestrując się, zyskujesz różne korzyści lub dzięki niej możesz zarządzać swoimi zamówieniami, przeglądać wcześniejsze zamówienia i mieć wszystko dostępne w jednym miejscu.

2.1. Możesz złożyć zamówienie ze swojego konta użytkownika, ale konto użytkownika nie jest wymagane do utworzenia zamówienia. Możesz również złożyć zamówienie bez rejestracji.

2.2. Rejestrując się i tworząc konto użytkownika, jesteś zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz do ich aktualizacji za każdym razem, gdy dokonujesz zmiany. Uważamy, że informacje, które podajesz podczas składania zamówienia lub na koncie użytkownika, są prawidłowe.

2.3. Jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem, aby nikt nie mógł wejść na twoje konto użytkownika. Proszę zachować te informacje i całe konto użytkownika dla siebie.

2.4. Nasz serwis wraz z kontami użytkowników może nie być dostępny przez całą dobę, w szczególności w zakresie ich niezbędnej konserwacji (sprzęt, oprogramowanie).

3. Zamawianie towaru

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące zakupu i zamawiania towarów.

3.1. Mimo, że strona internetowa zawiera wszystkie informacje o towarach, które należy kupić, możemy wspólnie zawrzeć umowę kupna-sprzedaży na warunkach, które ustalamy indywidualnie.

3.2. Wszystko, co jest wyświetlane na stronie, ma przede wszystkim charakter informacyjny i nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy na te towary.

3.3. Możesz kupić nasze towary na stronie internetowej za pośrednictwem formularza, który zawiera głównie szczegółowe informacje o towarze, cenie zakupu, sposobie zapłaty ceny zakupu lub sposobie dostarczenia towaru do Ciebie. Na podstawie tych informacji utworzysz zamówienie („Zamówienie”).

3.4. Po otrzymaniu Zamówienia potwierdzimy jego otrzymanie e-mailem. Zawarliśmy umowę kupna z chwilą doręczenia potwierdzenia otrzymania Zamówienia. Jeśli Twoje Zamówienie jest nietypowe, możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia. W takim przypadku umowa kupna zostanie zawarta, gdy tylko otrzymamy to potwierdzenie.

3.5. W zamówieniu musisz podać prawdziwe i pełne informacje. W przypadku podania lub podania przez Ciebie nieprawdziwych lub niepełnych informacji nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane tym.

3.6. Koszty, które ponosisz w związku z komunikowaniem się z nami na odległość, takie jak koszty połączeń telefonicznych, ponosisz sam i nie odbiegają w żaden sposób od stawki podstawowej Twojego operatora lub dostawcy łącza internetowego.

4. Warunki płatności

W tym dziale możesz przeczytać w jaki sposób możesz zapłacić nam za towar.

4.1. Dokładna cena zakupu jest zawsze podana przy towarze. Jesteśmy płatnikami podatku VAT, a cena zakupu zawiera podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty. W przypadku oczywistego błędu w podanej cenie zakupu (np. towar, który sprzedajemy za mniej niż 10% zwykłej ceny), nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru za tak ewidentnie błędną cenę zakupu, a jeśli umowa kupna została już zawarta między nami z taką błędną ceną zakupu, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od niej.

4.2. W naszej Witrynie można zastosować nie więcej niż jeden kupon rabatowy na Zamówienie.

4.3. Ewentualne rabaty można łączyć, ale zawsze zależy to od konkretnej oferty rabatowej. Informacje o możliwości lub braku możliwości zastosowania kilku rabatów jednocześnie będą zamieszczane w Serwisie przy poszczególnych wydarzeniach rabatowych.

4.4. Cenę oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru znajdziesz tutaj.

4.5. W przypadku płatności przelewem prosimy o opłacenie ceny zakupu wraz z prawidłowym zmiennym symbolem płatności, jakim jest numer Zamówienia. Jeżeli nie wpiszesz symbolu zmiennego, wpłata może nie zostać sparowana z Zamówieniem, w związku z czym może nastąpić opóźnienie w wysyłce towaru.

4.6. W przypadku płatności bezgotówkowej cenę zakupu uważa się za zapłaconą w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na naszym koncie. Natychmiast po tym wyślemy do Ciebie towar, chyba że uzgodnimy inaczej.

4.7. Do każdej płatności wystawimy Ci fakturę (dokument podatkowy), która zawsze spełni wymogi przepisów prawa i zostanie przesłana na podany w Zamówieniu adres e-mail.

4.8. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. Dostawa towaru

W tym artykule warunków dowiesz się, kiedy i jak towary zostaną do Ciebie dostarczone.

5.1. Sposoby dostawy można znaleźć tutaj na naszej stronie internetowej.

5.2. Towaru możemy nie mieć w magazynie i nie będzie możliwe dostarczenie go w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna w takim przypadku.

5.3. Jesteś zobowiązany do odebrania towaru. Jeśli go nie przejmiesz, uznamy to za odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku mamy prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku ze zwrotem nieodebranego towaru i prześlemy Ci informację o dokładnej kwocie. Jesteśmy również uprawnieni do wpisania Państwa na listę nierzetelnych odbiorców w przypadku nie przyjęcia towaru, aw przypadku dalszego zakupu będą Państwo zobowiązani do uiszczenia przedpłaty bezgotówkowej na nasze konto.

5.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika należy sprawdzić integralność opakowania towaru. Najlepiej natychmiast zajmij się wszelkimi widocznymi uszkodzeniami towaru lub jego opakowania podczas dostawy i odnotuj wraz z tym wszelkie wady w protokole zdawczo-odbiorczym. Pamiętaj, że tak uszkodzonego towaru nie musisz odbierać od przewoźnika. Poinformuj nas również o szkodzie i jednocześnie ją udokumentuj.

6. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Jeżeli jako konsument zawierasz umowę przez Internet, masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. W niektórych przypadkach warunki mogą się jednak nieznacznie różnić, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym artykułem.

6.1. Jako konsument, czyli osoba, która zawiera umowę poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub podobnej, masz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Internet, e-mail, telefon lub inny środek porozumiewania się na odległość (niestety dzwonienie z jednego banku do drugiego się nie liczy) do 14 dni od otrzymania towaru. Niniejszy artykuł Warunków ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów.

6.2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Ci, jeżeli:

a) gdy towar został zmodyfikowany zgodnie z Twoim życzeniem lub dla Twojej osoby. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy wykonujemy towar zgodnie z Twoimi wymaganiami lub w inny sposób modyfikujemy go zgodnie z Twoim życzeniem;

(b) w przypadku towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;

(c) w przypadku Towaru zapieczętowanego, który Konsument wyjął z tego opakowania i którego ze względów higienicznych nie można zwrócić, np. w przypadku kosmetyków lub wyrobów medycznych;

d) w stosownych przypadkach, jeżeli towary są łatwo psujące się.

6.3. Jeżeli zdecydują się Państwo na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, a byłoby to możliwe, prosimy o skorzystanie z formularza załączonego do niniejszego regulaminu.

6.4. W ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna zwrócimy cenę zakupu za towar oraz koszt dostawy towaru w taki sam sposób, w jaki otrzymaliśmy je od Ciebie lub na podany przez Ciebie numer konta. Jednocześnie jednak musisz odesłać lub przekazać nam zakupiony towar w tym samym terminie. Musi zostać zwrócony w całości, najlepiej w oryginalnym opakowaniu (ale nie jest to obowiązkowe), nie może być bardziej niż normalnie noszony lub uszkodzony w związku z koniecznością zapoznania się z towarem. W wyznaczonym terminie ocenimy, czy zwracany towar jest nieuszkodzony, nienaruszony i nieużywany oraz czy nie spowodowałeś zmniejszenia wartości tego towaru w inny sposób niż było to konieczne. Jeżeli towar jest w stanie, w którym nie można go sprzedać innym klientom, ponieważ jest uszkodzony lub nieracjonalnie zużyty, nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Koszt odesłania towaru do nas ponosisz Ty.

6.5. Koszty dostawy Zwrócimy tylko te najniższe, jakie oferujemy.

6.6. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do zwrotu ceny zakupu, dopóki towary nie zostaną nam dostarczone lub dopóki nie udowodnisz, że zostały one odesłane na nasz adres.

6.7. Jeżeli wraz z towarem przesłaliśmy Ci nieodpłatne wykonanie - prezent, jesteś zobowiązany do zwrotu tego prezentu w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

7. Zwrot towaru w ciągu 30 dni

Oprócz prawa konsumentów do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, oferujemy również możliwość zwrotu towaru w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, w przypadku konsumentów, w którym to przypadku wystawimy bon upominkowy na kwotę zakupu. W tym celu możesz kupić towary warte ceny zakupu na stronie internetowej. W tej części warunków znajdziesz to, co musisz spełnić, aby skorzystać z tego prawa.

7.1. Poniższy artykuł dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami. Masz prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od otrzymania, wówczas wystawimy Ci bon upominkowy o wartości ceny zakupu, który możesz wykorzystać do dalszych zakupów na naszej stronie internetowej.

7.2. W przypadku wykorzystania bonu upominkowego do zapłaty ceny zakupu niższej niż wartość bonu upominkowego nie przysługuje zwrot różnicy w tych kwotach. W przypadku wykorzystania bonu podarunkowego do zapłaty ceny zakupu wyższej niż wartość bonu podarunkowego, są Państwo zobowiązani do dopłacenia tej różnicy.

7.3. Nie masz prawa do zwrotu towaru w ciągu 30 dni, jeśli:

a) towar został dostosowany do Państwa życzeń lub do Państwa osoby. Jest to konieczne, gdy produkujemy towar zgodnie z Twoimi wymaganiami lub modyfikujemy go zgodnie z Twoim życzeniem;

b) wyjąłeś towar z opakowania, w którym został Ci dostarczony lub opakowanie jest uszkodzone;

c) towar jest uszkodzony;

d) towar nie może być sprzedany innemu klientowi.

7.4. Czy towar spełniał warunki zwrotu towaru oceniamy w ciągu 30 dni zgodnie z tym artykułem, w ciągu 14 dni od momentu odesłania towaru do nas. Nie musimy uzasadniać i uzasadniać powodów odmowy zwrotu towaru.

7,5. Towar musi być zwrócony kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania. Koszt zwrotu towaru ponosisz Ty.

7.6. W ciągu 14 dni od dostarczenia nam towaru wystawimy Państwu bon podarunkowy o wartości ceny zakupu towaru, jeżeli spełnione są warunki zwrotu towaru zgodnie z niniejszym artykułem. Nie zwracamy kosztów odesłania towaru do nas.

7.7. Jeżeli wraz z towarem przesłaliśmy Ci nieodpłatne świadczenie - prezent, jesteś zobowiązany do zwrotu tego nieodpłatnego świadczenia, jeżeli skorzystasz z prawa do zwrotu towaru zgodnie z niniejszym artykułem.

8. Reklamacje i gwarancja jakości

Staramy się dostarczać nasze towary w jak najlepszym stanie. Czasami jednak, przy zachowaniu należytej staranności, towar może być w jakiś sposób wadliwy. Wszystkie warunki reklamacji znajdziesz w tym artykule.
Za co jesteśmy odpowiedzialni?

8.1. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby towar przy odbiorze był wolny od wad. Oznacza to, że w momencie przejęcia towaru odpowiadamy głównie za:

a) ma uzgodnione właściwości, a w przypadku braku takiego uzgodnienia ma właściwości, które opisaliśmy my lub producent lub których mogłeś się spodziewać ze względu na charakter towaru i naszą reklamę (ładowarka faktycznie naładuje) ;

b) towar nadaje się do wskazanego przez nas celu (możliwe i bezpieczne grillowanie na ruszcie);

(c) towary odpowiadają, w stosownych przypadkach, jakości uzgodnionej próbce lub modelowi;

d) towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę; I

e) towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa (np. termometry).

8.2. Jeżeli jesteś konsumentem odpowiadamy za wady powstałe po odebraniu towaru
24-miesięczny okres gwarancji, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku towaru używanego odpowiadamy za wady w 12 miesięcznym okresie gwarancji.

8.3. Jeśli kupiłeś towar, który został przeceniony z powodu wady, nie ponosimy odpowiedzialności za taką wadę, za którą został przeceniony. Jednak jesteśmy już odpowiedzialni za inne wady takich towarów.

Jak skorzystać z uprawnień wynikających z wadliwego wykonania?

8.4. Zgłoś reklamację na nasz kontaktowy adres e-mail lub wyślij ją na nasz adres. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru przysługują nam jako sprzedawcy.

8.5. Formularz lub list przewodni do Twojej skargi musi zawierać następujące informacje:

a) swoje dane kontaktowe, opis wady oraz zapytanie o sposób rozpatrzenia reklamacji;

b) dowód zakupu Towaru (najlepiej załączając dowód zakupu).

8.6. Towar, który Twoim zdaniem ma wadę, odeślij na nasz adres wraz z formularzem reklamacyjnym. Towar na czas transportu powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie tak, aby nie uległ uszkodzeniu, musi być czysty, suchy i kompletny. W przeciwnym razie nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji i odeślemy Ci towar na Twój koszt.

8.7. Jeżeli jesteś konsumentem przy składaniu reklamacji otrzymasz pisemne potwierdzenie drogą mailową - protokół reklamacyjny, który służy jako dokument przy załatwianiu reklamacji. W protokole reklamacyjnym zapiszemy Ci informację, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść oraz jakiego sposobu rozpatrzenia wymagasz.

Wady Towarów

8.8. Jeżeli jesteś konsumentem i wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w chwili odbioru. W przeciwnym razie masz prawo do reklamacji wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

8.9. Jeżeli towar sprzedany, jego opakowanie, instrukcje dołączone do towaru lub reklama zgodnie z odrębnymi przepisami wskazują okres, przez który towar może być używany, w przypadku konsumenta stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Jako gwarancję jakości zobowiązujemy się, że towary będą nadawały się do zwykłego użytku przez określony czas lub zachowają swoje zwykłe właściwości.

8.10. Jeżeli słusznie zarzuciłeś nam wadę towaru, termin do wykonania uprawnień z tytułu wadliwego wykonania lub okres rękojmi nie biegnie za okres, w którym nie możesz korzystać z wadliwego towaru.

8.11. Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie dotyczą:

a) zużycie towarów podczas ich normalnego użytkowania, takie jak postrzępione słuchawki;

(b) rzeczy używanych, których wada odpowiada stopniowi zużycia;

c) wady, o których wiedziałeś lub sam je spowodowałeś, np. jeśli żarówka spadła na ziemię i się stłukła.

Jak reklamować Towar?

8.12. W okresie gwarancyjnym możesz złożyć reklamację i według własnego uznania reklamować wadę, która stanowi istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest naprawialna, czy nie):

(a) usunięcia wady przez dostarczenie nowej rzeczy bez wady albo przez dostarczenie brakującej rzeczy;

b) bezpłatne usunięcie wady w drodze naprawy;

(c) rozsądny rabat od ceny zakupu; Lub

d) zwrot ceny zakupu w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

8.13. Istotne naruszenie umowy kupna to takie, w którym jedna ze stron wiedziała już o naruszeniu w momencie zawierania umowy kupna lub musiała wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby takiej umowy, gdyby przewidziała naruszenie.

8.14. W przypadku wady, która stanowi drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest naprawialna czy nie), masz prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

8.15. Jeżeli naprawiana wada występowała wielokrotnie po naprawie (zwykle trzecia reklamacja z tytułu tej samej wady lub czwarta z tytułu różnych wad) lub towar ma dużą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady w tym samym czasie), masz prawo do żądania rabatu od ceny zakupu, wymiany lub odstąpienia od umowy.

8.16. Składając reklamację, są Państwo zobowiązani poinformować nas, jakie prawo wybrali. Zmiana opcji bez naszej zgody jest możliwa tylko wtedy, gdy zażądałeś usunięcia wady, która okazała się niemożliwa do usunięcia. Jeśli nie wybierzecie Państwo swojego prawa w przypadku istotnego naruszenia umowy w odpowiednim czasie, macie takie same prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

8.17. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, możesz zażądać pełnego zwrotu ceny zakupu po odstąpieniu od umowy.

8.18. Jeśli udowodnimy, że wiedziałeś o wadzie lub ją spowodowałeś przed przejęciem, nie jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia roszczenia.

8.19. Przeszkoda spowodowana siłą wyższą nie jest uważana za wadę wykonania.

Jak zostanie rozpatrzona reklamacja?

8.20. Jeżeli jesteś konsumentem, to niezwłocznie, aw bardziej skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, rozpatrzymy Twoją reklamację lub, że do podjęcia decyzji wymagana jest profesjonalna ocena. W tym okresie przekażemy Ci informację o potrzebie ekspertyzy.

8.21. Jeśli jesteś konsumentem, rozpatrzymy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nastąpi to nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji, jeśli nie uzgodnimy z Tobą na piśmie dłuższego terminu. Po tym okresie masz takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy kupna-sprzedaży.

8.22. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wówczas rozpatrzymy Twoją skargę lub, że wymagana jest profesjonalna ocena, aby podjąć decyzję tak szybko, jak to możliwe. Rozpatrzymy Twoją reklamację w rozsądnym terminie i prześlemy Ci pisemne potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, potwierdzenie naprawy oraz czasu trwania reklamacji lub uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

8.23. Jeżeli jesteś konsumentem to masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z reklamacją, zawsze zwrócimy Ci najniższe możliwe koszty. O zwrot tych kosztów musisz wystąpić jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od upływu terminu do wykonania uprawnień z tytułu nienależytego wykonania, pod rygorem nieprzyznania ich. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, nie masz tego prawa.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Warunki są w języku angielskim.

9.2. We are authorized to conduct business on the basis of a trade license; the trade license inspection is carried out by the relevant trade licensing office within its competence.

9.3. We are not responsible for errors caused by third party interventions on our website or if you use them other than for what purpose they were created.

9.4. All rights to the Website, in particular the copyright to the content, including page layout, photos, films, graphics, trademarks, logos and other content and elements, belong to us as the seller. You may not copy, modify or otherwise use the Website or any part thereof without our consent. But we believe that you do not even want to do anything like that.

9.5. As sellers, we are not bound by any codes of conduct in relation to you. But we are always nice, don't worry.

9.6. If force majeure occurs, we are not liable for damage caused by or in connection with cases of force majeure, and if the force majeure lasts for more than 10 days, we are entitled to withdraw from the contract.

9.7. We can change or supplement the wording of the terms and conditions, you can always find their current wording on our website. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.

9.8. Attached to the conditions is a sample form for withdrawal from the contract.

9.9. You can contact us at our contact e-mail at any time if you have any questions about these terms and conditions.

Tarnowskie Góry w dniu 16.06.2021r