Polityka prywatności

1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Euroelectronics.eu Sp. ogród zoologiczny. Sp. k. z siedzibą w Polsce, ID: 369459764, z siedzibą pod adresem Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska (dalej „my”), która jest jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych.

Dbając o ochronę Twoich danych osobowych przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszą informację o ich przetwarzaniu, która jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( RODO) (dalej „Rozporządzenie”). Dowiesz się w nich przede wszystkim, jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego, jak z nimi współpracujemy i jak długo będziemy je przechowywać.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych, jeśli jesteś użytkownikiem serwisu www.euroelectronics.co.uk (dalej jako „Serwis”) lub jeśli zawierasz z nami umowę.

Możesz skontaktować się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

Euroelectronics.eu Sp. ogród zoologiczny. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Polska
shop@ergooffice.eu
+44 2033183889

2. W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy przekazujesz je nam za pośrednictwem Witryny, poczty elektronicznej lub innej komunikacji. Dane osobowe pozyskujemy również z publicznie dostępnych rejestrów, wykazów i ewidencji (np. rejestr handlowy, rejestr handlowy itp.) w celu wytworzenia dokumentów księgowych i sprawdzenia prawdziwości informacji.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Niektóre Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zamówienia towaru za pośrednictwem Serwisu.
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

• podstawowe dane identyfikacyjne – służą do jednoznacznego i jednoznacznego zidentyfikowania Ciebie jako osoby, której dane dotyczą (imię i/lub firmę, datę urodzenia, adres siedziby lub zamieszkania oraz numer identyfikacyjny);

• dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail;

• informacje z wzajemnej komunikacji – informacje z e-maili, z nagrań rozmów telefonicznych lub innych formularzy kontaktowych, treści komunikacji za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnych;

• dane do faktury i dane bankowe – są to głównie informacje widniejące na fakturach, uzgodnione warunki fakturowania, powiązania bankowe i otrzymane płatności;

• cookies – chodzi o pomiar ruchu na stronie oraz tworzenie statystyk dotyczących ruchu i zachowania osób odwiedzających stronę;

• informacje o karcie płatniczej – takie jak jej numer i data ważności (ale nie przechowujemy tych informacji);

• inne informacje, które nam przekazujesz.

Używamy plików cookie i wysyłamy newslettery

Jak wspomniano powyżej, do działania Serwisu używamy plików cookies. Wszystkie informacje na temat plików cookie znajdziesz poniżej w sekcji tych informacji, która dotyczy plików cookie.

Jeśli masz z nami umowę, jesteśmy uprawnieni do wysyłania Ci naszych biuletynów przez okres 3 lat, chyba że odmówisz, klikając bezpośrednio w biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail. Pozwala nam to na realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli nie chcesz otrzymywać naszych biuletynów, możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając e-mail.

4. Co nas uprawnia do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z kilku powodów. Każda z tych przyczyn musi być uzasadniona podstawą prawną przetwarzania, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem.

Powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe to:

Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy

Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe, abyśmy mogli dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar oraz abyśmy mogli się z Tobą kontaktować i komunikować w sprawach zamówienia i umowy.

Nasz uzasadniony interes

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również dlatego, że pozwala nam na to nasz prawnie uzasadniony interes. Dzięki temu możemy dostosować ofertę do Twoich potrzeb lub podjąć odpowiednie działania w celu wyegzekwowania lub obrony naszych roszczeń prawnych.

To nasz obowiązek

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również dlatego, że nakazują nam to przepisy prawa. Przykładowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów podatkowych – faktur, które mogą zawierać Twoje dane osobowe.

Twoja zgoda

W niektórych przypadkach możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nawet po okresie, przez jaki wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, lub w przypadku cofnięcia zgody, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych, możemy zachować te, na które pozwala nasz prawnie uzasadniony interes lub przepisy prawa . Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

5. Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celach, w których podanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne. Przykładowo, jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem towaru, Twoje dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli zawrzeć umowę lub móc się z Tobą skontaktować w trakcie naszej współpracy. Niestety bez tego nie będzie działać.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Jeśli zawieramy umowę, Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres dłuższy niż tylko czas trwania naszej współpracy, np. w związku z odstąpieniem od umowy, roszczeniami odszkodowawczymi i nie tylko. Zgodnie z przepisami prawa regulującymi rachunkowość jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym transakcja miała miejsce. W związku z tym nie możemy usunąć Twoich danych osobowych bezpośrednio po zakończeniu naszej współpracy.

Możesz mieć jednak pewność, że przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez niezbędny czas i w rozsądnym zakresie. Okres przechowywania konkretnych danych osobowych jest następnie określany zgodnie z następującą logiką:

• na czas trwania łączącej nas umowy;

• przez czas niezbędny do ochrony naszych praw oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (do 4 lat);

• przez czas trwania naszych ewentualnych innych prawnie uzasadnionych interesów (do 4 lat);

• przez okres określony przepisami prawa (do 10 lat).

7. A co z plikami cookie?

Do działania Serwisu używamy plików cookies, czyli niewielkich plików, które nasz serwis zapisuje na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki. Pliki cookie mogą zapisywać określone informacje z Twoich wizyt w Witrynie. Pliki cookie można podzielić na niezbędne i analityczne.
Tzw. niezbędne pliki cookies są niezbędne do zapewnienia działania Serwisu. Korzystanie z tych plików cookie nie wymaga zgody, jest to nasz prawnie uzasadniony interes, aby Serwis działał prawidłowo.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie leży również stosowanie tak zwanych analitycznych plików cookie. Pliki cookie należące do tej kategorii służą głównie do anonimowego monitorowania ruchu i aktywności użytkowników w Serwisie. Dzięki temu możemy monitorować, co lubią nasi klienci i ulepszać nasze usługi.

Wykorzystujemy pliki cookies do przetwarzania następujących danych osobowych:

• ciasteczka;

• Adres IP Twojego urządzenia.

Konkretne pliki cookie, które przetwarzamy, można znaleźć tutaj.

Co nas uprawnia do korzystania z plików cookies?

Chociaż nie możemy bezpośrednio zidentyfikować Twojej osoby za pomocą plików cookie, gromadzenie plików cookie można uznać za przetwarzanie danych osobowych odwiedzających. Wspomniane pliki cookies wykorzystujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nam umożliwia
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) f) Rozporządzenia.

Jakie są Twoje prawa w związku z plikami cookie?

Możesz także korzystać z Serwisu w trybie, który nie zezwala na stosowanie plików cookies, przez co nie będziemy mogli zbierać informacji o Twoim zachowaniu w Serwisie. Możesz ustawić ten tryb w swojej przeglądarce internetowej lub możesz sprzeciwić się takiemu gromadzeniu w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 21 Rozporządzenia. Sprzeciw ten można zgłosić wysyłając go na nasz adres kontaktowy lub pocztą elektroniczną. Rozpatrzymy wówczas sprzeciw niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Należy jednak pamiętać, że jeśli odrzucisz pliki cookie lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, Serwis może nie wyświetlać się w 100% poprawnie.

8. Kto oprócz nas ma dostęp do Twoich danych osobowych?

W ramach naszej działalności korzystamy z szeregu podmiotów zewnętrznych, którym powierzamy wykonanie określonych czynności wchodzących w skład naszych usług, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnego działania. W ramach tego outsourcingu Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie przepisów prawa (nie potrzebujemy zgody na to przetwarzanie).

Nasi dostawcy stają się w ten sposób podmiotami przetwarzającymi, ale są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na potrzeby działań, które dla nas wykonują. Są to np. dostawcy usług IT, księgowi itp., są to następujące podmioty:

• Facebook Ireland Ltd. Irlandia
• Shopify International Ltd. Irlandia
• Bitrix24 Limited Cypr
• Hermes Parcelnet Ltd. Wielka Brytania
• DHL International GmbH. Niemcy

Jako administrator nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych organizacjom międzynarodowym. Możemy jednak przekazywać niektóre dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej za pośrednictwem podmiotów, z którymi współpracujemy.
Takie przekazanie nastąpi wyłącznie w przypadkach, gdy przekazanie spełnia warunki przekazania określone przez obowiązujące i obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, tj. zapewniony jest poziom ochrony wymagany przez te przepisy. Jednocześnie powiadomimy Cię o tym indywidualnie pocztą elektroniczną lub opublikujemy aktualizację niniejszej Polityki prywatności.

9. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz wszystkie prawa przyznane Ci przez prawo. Możesz poprosić nas o poinformowanie Cię, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli nas o to poprosisz, musimy zapewnić Ci do nich dostęp. Możesz poprosić nas o poprawienie błędnych danych lub dodanie niekompletnych danych. Pod pewnymi warunkami jesteśmy również zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli nas o to poprosisz. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poza powyższymi uprawnieniami przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw ten można zgłosić wysyłając go na nasz adres kontaktowy lub pocztą elektroniczną. Rozpatrzymy wówczas sprzeciw niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

10. Czy masz jeszcze jakieś pytania?

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, wyślij do nas wiadomość e-mail, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Tarnowskie Góry w dniu 16.06.2021r