Privacy policy

 

1. Vem behandlar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Euroelectronics.eu Sp. Zoo. Sp. k. med sitt säte i Polen, ID: 369459764, med sitt säte på Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polen (hädanefter kallat "vi"), som också är administratör för dina personuppgifter.

Eftersom vi bryr oss om skyddet av dina personuppgifter har vi förberett denna information om dess behandling åt dig, vilket är i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 om den allmänna dataskyddsförordningen ( GDPR) (nedan kallad "förordningen"). Du hittar främst i dem vilka personuppgifter vi behandlar och varför, hur vi arbetar med dem och hur länge vi kommer att behålla dem.

Denna information om behandling av personuppgifter gäller för behandling av personuppgifter om du är användare av webbplatsen www.euroelectronics.co.uk (hädanefter kallad "Webbplatsen") eller om du ingår ett avtal med oss.

Du kan kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Poland
shop@ergooffice.eu
+44 2033183889

2. Hur samlar vi in ​​dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du lämnar dem till oss via webbplatsen eller via e-post eller annan kommunikation. Vi hämtar även personuppgifter från allmänt tillgängliga register, listor och register (t.ex. handelsregister, handelsregister etc.) för att skapa redovisningshandlingar och kontrollera uppgifternas riktighet.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vissa av dina personuppgifter som vi behandlar är nödvändiga för att avtalet ska kunna genomföras korrekt och för att beställa varor via webbplatsen.
Vi behandlar följande kategorier av dina personuppgifter:

• grundläggande identifieringsdata – används för att unikt och omisskännligt identifiera dig som registrerad (namn och/eller företagsnamn, födelsedatum, registrerat kontor eller bostadsadress och identifikationsnummer);

• kontaktuppgifter - telefonnummer och e-postadress;

• information från ömsesidig kommunikation - information från e-post, från telefonsamtalsregister eller andra kontaktformulär, innehåll i kommunikation via internet eller mobilapplikationer;

• fakturering och bankuppgifter - detta är främst information som visas på fakturor, överenskomna faktureringsvillkor, bankförbindelser och mottagna betalningar;

• cookies - det här handlar om att mäta webbplatstrafik och skapa statistik om trafik och beteende hos besökare på webbplatsen;

• betalkortsinformation - såsom dess nummer och utgångsdatum (men vi lagrar inte denna information);

• annan information du lämnar till oss.

Vi använder cookies och skickar ut nyhetsbrev

Som nämnts ovan använder vi cookies för driften av webbplatsen. Du hittar all information om cookies nedan i avsnittet av denna information som handlar om cookies.

Om du har ett avtal med oss ​​har vi rätt att skicka dig våra nyhetsbrev under en period av 3 år, såvida du inte vägrar antingen genom att klicka direkt i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Det tillåter oss vårt legitima intresse.

Om du inte vill få våra nyhetsbrev kan du avregistrera dig genom att klicka på e-postmeddelandet.

4. Vad ger oss rätt till behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av flera skäl. Var och en av dessa skäl måste underbyggas av den rättsliga grunden för behandlingen för att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig.

Anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är:

Fullgörande av avtalet eller vidtagande av åtgärder innan avtalet ingås

Av denna anledning behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna leverera de varor du har beställt och för att vi ska kunna kontakta och kommunicera med dig angående beställnings- och avtalsfrågor.

Vårt berättigade intresse

Vi behandlar även dina personuppgifter eftersom vårt berättigade intresse tillåter oss att göra det. Detta gör att vi kan skräddarsy erbjudandet efter dina behov eller vidta lämpliga åtgärder för att genomdriva eller försvara våra rättsliga anspråk.

Det är vår plikt

Vi behandlar även dina personuppgifter eftersom lagen säger oss det. Till exempel är vi enligt bokföringslagen skyldiga att förvara skattehandlingar – fakturor som kan innehålla dina personuppgifter.

Ditt samtycke

I vissa fall kan du ge oss samtycke till behandling av personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke via e-post. Även efter den period under vilken du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter, eller i händelse av återkallelse av ditt samtycke, är vi inte skyldiga att radera alla dina personuppgifter, vi kan komma att behålla de som vårt berättigade intresse eller lag tillåter . Om du återkallar samtycket påverkar det inte lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan dess återkallelse.

5. Måste du förse oss med dina personuppgifter?

I vissa fall behandlar vi personuppgifter för ändamål där det är nödvändigt att förse oss med dina personuppgifter. Om du till exempel är intresserad av att beställa varor behöver vi dina personuppgifter för att kunna sluta ett avtal eller för att kunna kontakta dig under vårt samarbete. Tyvärr kommer det inte att fungera utan det.

6. Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Om vi ​​ingår ett avtal lagrar vi dina personuppgifter under en längre period än bara varaktigheten av vårt samarbete, till exempel på grund av frånträde från kontraktet, skadeståndskrav med mera. Enligt lagreglerna för bokföring är vi skyldiga att spara skattehandlingar under en period av 10 år från utgången av den skatteperiod då transaktionen ägde rum. Därför kan vi inte radera dina personuppgifter omedelbart efter avslutat samarbete.

Du kan dock vara säker på att vi endast behandlar dina personuppgifter under nödvändig tid och i rimlig omfattning. Lagringstiden för dina specifika personuppgifter bestäms sedan enligt följande logik:

• under avtalets löptid mellan oss;

• under den tid som är strikt nödvändig för att skydda våra rättigheter och under den tid som är absolut nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (upp till 4 år);

• under varaktigheten av våra eventuella andra legitima intressen (upp till 4 år);

• under en lagstadgad period (upp till 10 år).

7. Hur är det med cookies?

Vi använder cookies för driften av webbplatsen, som är små filer som vår webbplats lagrar i din enhet med hjälp av en webbläsare. Cookies kan registrera viss specifik information från dina besök på webbplatsen. Cookies kan delas in i nödvändiga cookies och analytiska cookies.
De så kallade nödvändiga kakorna är nödvändiga för att säkerställa att webbplatsen fungerar. Samtycke krävs inte för användningen av dessa cookies, det är vårt berättigade intresse av att webbplatsen fungerar korrekt.

Användningen av så kallade analytiska cookies ligger också i vårt berättigade intresse. Cookies som faller inom denna kategori används främst för anonym övervakning av trafik och användaraktivitet på webbplatsen. Detta gör att vi kan övervaka vad våra kunder gillar och förbättra våra tjänster.

Vi använder cookies för att behandla följande personuppgifter:

• cookies;

• IP-adressen för din enhet.

Du hittar de specifika cookies vi behandlar här.

Vad ger oss rätt att använda cookies?

Även om vi inte direkt kan identifiera din person med hjälp av cookies, kan insamling av cookies betraktas som behandling av besökarnas personuppgifter. Vi använder de nämnda cookies på grundval av vårt berättigade intresse, vilket gör det möjligt för oss
Artikel 6.1 a f förordningen.

Vilka är dina rättigheter i förhållande till cookies?

Du kan också använda webbplatsen i ett läge som inte tillåter användning av cookies, så vi kommer inte att kunna samla in information om ditt beteende på webbplatsen. Du kan ställa in detta läge i din webbläsare, eller så kan du invända mot en sådan insamling baserat på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 21 i förordningen. Denna invändning kan göras genom att skicka den till vår kontaktadress eller via e-post. Vi kommer då att utvärdera invändningen utan dröjsmål, dock senast en månad från mottagandet.

Observera dock att om du avvisar cookies eller motsätter dig behandlingen av dem kan det hända att webbplatsen inte visas till 100 % korrekt.

8. Vem mer har tillgång till dina personuppgifter förutom oss?

Som en del av vår verksamhet använder vi ett antal externa enheter, som vi anförtror utförandet av vissa aktiviteter som ingår i våra tjänster, för att säkerställa vår mest effektiva verksamhet. Som en del av denna outsourcing kan dina personuppgifter även behandlas på grundval av lagregler (vi behöver inget samtycke för denna behandling).

Våra leverantörer blir därmed processorer, men de har endast rätt att hantera personuppgifter för ändamålen med de aktiviteter de utför åt oss. Dessa är till exempel IT-tjänsteleverantörer, revisorer etc., dessa är följande enheter:

• Facebook Ireland Ltd. Irland
• Shopify International Ltd. Irland
• Bitrix24 Limited Cypern
• Hermes Parcelnet Ltd. Storbritannien
• DHL International GmbH. Tyskland


Vi som administratör kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till internationella organisationer. Vi kan dock överföra vissa personuppgifter till länder utanför EU genom de enheter vi arbetar med.
Sådan överföring ska endast ske i de fall överföringen uppfyller de villkor för överföring som fastställs i den tillämpliga och effektiva personuppgiftslagstiftningen, det vill säga den skyddsnivå som krävs enligt den lagstiftningen är garanterad. Samtidigt kommer vi antingen att meddela dig individuellt via e-post eller publicera en uppdatering av denna integritetspolicy.

9. Vilka rättigheter har du i samband med behandling av personuppgifter?

Du har alla de rättigheter som lagen ger dig. Du kan be oss berätta vilka dina personuppgifter som behandlas, och om du ber oss att göra det måste vi ge dig tillgång till dem. Du kan be oss att korrigera felaktiga uppgifter eller lägga till ofullständiga uppgifter. Under vissa förutsättningar är vi också skyldiga att radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem om du ber oss att göra det. Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas olagligt har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Byrån för personuppgiftsskydd.

Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt att göra invändningar om vi behandlar dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse. Denna invändning kan göras genom att skicka den till vår kontaktadress eller via e-post. Vi kommer då att utvärdera invändningen utan dröjsmål, dock senast en månad från mottagandet.

10. Har du några ytterligare frågor?

Om du har ytterligare frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, se till att skicka oss ett e-postmeddelande så svarar vi dig så snart som möjligt.

Tarnowskie Góry on 16.06.2021